X E R R A D E S   I   C O N F E R È N C I E S:

2013:

(4 de març)    Taula rodona amb el tema:
Aplicació de l'ordenança del Règim de Comunicació de les activitats innòcues des de la perspectiva del Delineant/Tècnic Superior.

 Ponent: PERE ÀNGEL VEGAS ORTEGA.

Contingut:

 • Introducció a la norma.

 • Contingut i condicions mínimes de la documentació tècnica.

 • Exemples pràctics.

En l'apartat de Normatives, dins de VISATS/NORMATIVES de LLIURE PROFESSIÓ, hi està tota la documentació facilitada en la xerrada.

2012: (13 de desembre)

Xerrada col·loqui de tema econòmic, desenvolupant les PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER L'ANY 2.013.

Realitzat pel Sr. JOAN GILI SUÀREZ, llicenciat en:

 • Administració i Direcció d'Empreses.
 • Titolat en European Financial Planner.
 • Programa Superior de Productes Financers Derivats.
 • Director de RENTA4BANCO.
2.008: (28 de febrer)
Presentació del P.I.P
  (Paràmetres d'Intervenció Professional)  a càrrec del Sr. Jesús Arús Fillola.
Descripció dels treballs que poden realitzar els col·legiats en l'àmbit de la seva especialització i d'acord amb les competències professionals establertes als cicles formatius i les que per analogia es puguin considerar , pròpies de la professió i que no siguin exclusives de altres col·lectius professionals.

FAMÍLIES PROFESSIONALS
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Fabricació mecànica
 • Manteniment i serveis a la producció
 • Arts plàstiques i disseny
2.007:   (21 de març)
Reforma de la Llei de la Renda de les persones físiques a càrrec del Sr. Albert Castanera
L’assessor fiscal informarà dels canvis que comporta la nova llei vers el que tots ja coneixíem, especialment en l’afectació a l’activitat professional.

Normativa de l'Ajuntament de Tarragona vers l'obertura d'activitats
El Cap de gestió del gabinet tècnic fiscal de l’Ajuntament de Tarragona, Jaume Badia, informarà vers les normes complementàries per expedients d’obertura d’activitats, establertes en referència a la situació cadastral dels locals.

Activitats innòcues
Condicions generals a les instal·lacions (aire condicionat) a càrrec del Sr. Pere À. Vegas
2.004: (5 maig )
Xerrada col·loqui sobre Els nous tècnics superiors, les seves competències i responsabilitats professionals.
 • Ponent: Miquel Àngel Domínguez Campo. Llicenciat en Dret i Assessor jurídic del Consell de Col·legis de Delineants de Catalunya.
 • Xerrada col·loqui sobre Les modificacions a la "Ley 43/1995 del IRPF"
 • Ponent: Joan Vallvé Navarro Llicenciat en ciències econòmiques i Assessor Fiscal del Col·legi de Delineants de Tarragona.
 • Col·labora:  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i MUSEU D'ART MODERN.
2.003: (11 desembre)
Xerrada tècnica sobre Activitats innòcues des del punt de vista de la nova llei 3/98 de la Generalitat de Catalunya i
 • Introducció a la nova Llei 16/2002 de la contaminació acústica.
 • Col·labora:  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i MUSEU D'ART MODERN.
 • Ponents: Pere Vegas Ortega - Cap oficina tècnica de Protecció Civil, Servei d'Enginyeria I., adjuntia Activitats Ajuntament de Tarragona.
  Raúl Aberasturi - Departament comercial de BASEL - Mut-Sonic
2.003: (12 novembre)
Xerrada tècnica SIG (GIS) Sistema d'informació geogràfica.
 • Col·labora:  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 • Ponents: Xavier Marcó Sans - Conseller delegat de SERVITOP S.L.
  Carles Oliva Martínez - Enginyer Informàtic.
1.999: (5 de novembre)
Xerrada col·loqui sobre la Llei 3/1998 de 27 de febrer de LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL, a càrrec del Sr. Manuel Montesinos, Enginyer Tècnic Industrial, Adjunt a Cap de Secció Tècnica d'Activitats de l'Ajuntament de Tarragona.
 • EN PREPARACIÓ (segons inscripcions) Curs de tècniques de descripció mètrica del terreny i presentació gràfica en primer nivell, i amb un altre curs de segon nivell pels que ja van realitzar l'any passat el de primer nivell.
1.998: (3 d'octubre)
Jornada commemoració dels XXV anys de la creació dels Col·legis professionals de delineants a Catalunya.
 • Conferència a càrrec del professor de la URV Sr. Marià Casas, sobre l'evolució de l'expressió gràfica al llarg dels temps.
 • A càrrec del físic i professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que va dissertar sobre l'importància tècnica i sociològica de les tecnologies en l'actualitat, especialment en la xarxa Internet, de les comunicacions i la seva evolució i del futur tecnològic.
1.997: (Abril)
NBE-CPI/96 Condicions de Protecció contra incendis. Conferenciant el Sr. Carles Siguan i Martínez, Cap de Gabinet Territorial de Prevenció de la D.G. de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Catalunya.
 • A Tarragona curset teòric-pràctic d'Internet, i de tècniques de descripció mètrica del terreny i presentació gràfica.
 • A Tortosa xerrada col·loqui sobre Internet a càrrec del físic i professor de la URV Sr. Manuel Sanromà.
1.996:
 • INTERNET
1.995:
 • ACTIVITATS INNÒCUES I CLASSIFICADES
1.994:
 • Presentació y demostració programa AUTOCAD LT para Windows. 
1.993:
 • Demostració programa ARQ3D
 • I CONCURS DE FOTOGRAFIA COMARQUES DE TARRAGONA
 • JORNADA TÈCNICA SOBRE LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
1.991:
 • NBE-CPI/91
 • 1a MOSTRA D'ART D'AUTOR DELINEANT
 • Exposició amb un centenar d'obres:
  pintura, dibuix, maquetes,esmalts i manualitats, a la sala d'exposicions de La Caixa, a la ciutat de Tarragona, al llarg de 20 dies del mes de desembre.
 • JORNADA D'APROXIMACIÓ A LA TOPOGRAFIA URBANA DE L'ANTIGA TARRACO, en el marc de la mateixa exposició.