P U B L I C A C I O N S:

El setembre de 1.980 s'inicià la publicació de la revista col·legial EL NOSTRE BUTLLETÍ.
L'any 1.994 s'endegà l'edició i publicació de TANGENT, també d'àmbit col·legial.
El 1.996, considerant la possibilitat de millora, es deixa de fer Tangent i es participa en la revista RATLLES que, des d'aleshores, edita i  publica el Consell de Col·legis de Delineants de Catalunya, amb la col·laboració dels quatre col·legis catalans.
 

Polsant sobre la portada s'obre el fitxer en format PDF

S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
 RATLLES nº 31

L'art Romà a la Imperial Tarraco.
Data: gener 2.001 Ratlles nº 31
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 30

Renovació de la Junta de Tarragona.
Data: juny 2.000 Ratlles nº 30
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 29

Xerrada-col·loqui sobre l'Administració ambiental
La loteria de Tarragona
Cursos a Tarragona.
Data: novembre 1.999 Ratlles nº 29
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 28
Les noves tecnologies i la delineació centren els actes de Tarragona
L'aniversari a Tarragona
L'acte de Tarragona
L'evolució de l'expressió gràfica
La revolució del segle XXI.
Data: febrer 1.999 Ratlles nº 28
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 27

El Col·legi de Tarragona celebrarà a l'octubre, el 25è aniversari
El Col·legi dóna suport a la ciutat per ser Patrimoni de la Humanitat.
Data: setembre 1.998 Ratlles nº 27
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 26

Tarragona vol ser, per història, Patrimoni de la Humanitat
Xerrades i cursets a Tarragona
Mig miler de visites a la pàgina WEB
Data: desembre 1.997 Ratlles nº 26
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 25

Avui, entre l'ahir i el demà
Tarragona ja té pàgina WEB
Assemblea ordinària
Cursos de formació.
Data: juliol 1.997 Ratlles nº 25
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 24

Catalunya, 4 anys presidint el CONSEJO
Data: març 1.997 Ratlles nº 24
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 23

Internet i la festa Patronal.
Homenatge a M. A. Calbet
Recepció del Rei Juan Carlos I
Data: desembre 1.996 Ratlles nº 23
S U M A R I   SECCIÓ DE TARRAGONA
RATLLES nº 22

Renovació parcial de la Junta.
Un any de la Seu de Tortosa
Junta de les Terres de L'Ebre
Data: juny 1.996

S U M A R I     TANGENT nº 3
3.- Editorial.
4.- El nostre Col·legi
7.- L'entrevista
10.- Col·laboracions
11.- Nocions de topografia
Tangent nº 3
S U M A R I O    TANGENT nº 2
3.- Editorial.
4.- El nostre Col·legi
5.- Art i Cultura
7.- Activitats
12.- Delegacions.
15.- Colaboracions
17.-Divulgació
Tangent nº 2
S U M A R I     TANGENT nº 1
3.- Editorial.
4.- El nostre Col·legi
5.- Divulgació
6.- Activitats
9.- Delegacions.
6.- Activitats
9.- Delegacions.
13.-Divulgació
Tangent nº 1

S U M A R I     EL NOSTRE BUTLLETI nº 5
0.- Portada de M. Taló.
1.- Editorial
2.- Secretaria
3 al 60.- I Congreso de los Colegios Oficiales de Delineantes
EL NOSTRE BUTLLETI nº 5
S U M A R I O    EL NOSTRE BUTLLETI nº 4
1.- Portada de M. Taló.
2.- Editorial
3.- Secretaria
4.- Trámites Gobierno Civil
5.- B.O.E.
  6.- Trámites Ayuntamiento
  9.- B.O.E.
10.- Tarragonés
11.- Baix Camp
13.- Lliure Professió
14.- Col·laboració de Francesc Roig
16.- Col·laboració de Modest Roig
EL NOSTRE BUTLLETI nº 4
S U M A R I     EL NOSTRE BUTLLETI nº 3
1.- Portada de M. Taló.
2.- Editorial
3- Secretaria
4.- Lliure Professió
5.- Proyecto Decreto de Regulación de Facultades Prof. Delin.
7.- Revisión Tablas Salariales
10.- Tarragonés
11.- Baix Camp
12.- Baix Ebre - Terra Alta - Montsiaa
13.- Col·laboració de Modest Roig
14.- Francesc Roig i Ferran
16.- Como podria ser la futura ley de Formación Profesional
17.- Felicitación (Rubiralta-81)
EL NOSTRE BUTLLETI nº 3
S U M A R I     EL NOSTRE BUTLLETI nº 2
1.- Portada de M. Taló.
3.- Editorial
4.- Secretaria
5.- Relación de Colegiados
7.- Nota importante
8.- Estudio comparativo Seguros
10.- Baix Camp
11.- Libre profesión
12.- Informe Asamblea General
13.- Junta de Gobierno
14.- Tarragonès
16.- Ribera d'Ebre
17.- Colaboración Técnica
19.- Colaboración
EL NOSTRE BUTLLETI nº 2
S U M A R I     EL NOSTRE BUTLLETI nº 1
1.- Portada de M. Taló.
3.- Editorial
5.- Secretaria
6.- Libre Profesión
8.- Junta de Gobierno
  9.- Consejo General de Colegios
10.- Baix Camp
11.- Baix Ebre/Montsià/Terra Alta
12.- Ribera d'Ebre/Tarragonès
18.- Colaboración
19.- Colaboración Técnica.

EL NOSTRE BUTLLETI nº 1