J U N T A   D E   G O V E R N.
Junta de Govern del Col·legi, des de 11 / 07 / 2.015 la composen:
 

DEGÀ PRESIDENT  Pere Àngel Vegas Ortega
SOTS DEGÀ Jaume Guilera Carví
SECRETARI Joan Antoni Ballester Mèlich
TRESORER Xavier Mullort i Pellejero
INTERVENTOR Oscar Sanz Capdevila
VOCALS:
Lliure professió i noves tecnologies Antoni Soberanas Lleó
Relacions Públiques José Luis Aragón Pinto
Formació Ferran Taló Vallvé
Manel Val Alquezar
Cultura Joan Marauri Dols
Activitats Yolanda Jiménez Expósito


Junta de Govern de la Delegació de Terres de L'Ebre, la composen:

DELEGAT Mariano Borràs Molledo
SECRETARI Josep Maria Boldó Montserrat
TRESORER Ricardo Serrato Fores
VOCALS: Francesc Xavier Sol Piñol
Josep María Donnay i Boldó
Joan Josep Colome Unió
Ramón Gas Casadó
Armand Castell Ginovart