ÚLTIMA HORA - N O V E T A T S:

El Col·legi ja és soci del Grup Caixa d'Enginyers, per el qual gaudim d'uns avantatges en la gestió dels nostres recursos econòmics.
Pel proper 2.016 està previst signar un conveni de col·laboració, aquesta, està pensada en benefici de tots els nostres Col·legiats.

Mentrestant com a previ podeu visitar aquest banner
 

Caixa d'Enginyers

Al igual que l'any passat, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ens ha demanat l'actualització del llistat de pèrits judicials per a l'any 2016. Per tal de què estigueu ben informats abans de pendre qualsevol decisió, us recomanen mireu l'Ordre JUS/419/2009, relativa als supòsits, condicions i pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia. En el cas de què realment estigueu interessats en estar dins aquest llistat, tant els que ja ho vau demanar l'any passat com els que voleu entrar-hi aquest any, ens heu de fer arribar per e-mail el següent escrit:
 
Nom i cognoms, col·legiat nº _______ i amb DNI ________________, autoritzo al Col·legi Professional de Delineants de Tarragona a cedir les meves dades personals al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de formar part del llistat de pèrits judicials per a l'any 2016.
 
(Signatura)
 
Signat: Nom i cognoms
 
Aquest e-mail de confirmació de la vostra inclusió a l'esmentat llistat, ens l'heu de fer arribar per e-mail abans del proper 1 de desembre de 2016.
 
Per a qualsevol aclariment, no dubteu posar-vos en contacte amb el Col·legi.