C O L · L E G I A T S   A M B   L L I C È N C I A   F I S C A L:

Col·legiats amb llicència d'activitats (I. A. E.) que poden desenvolupar l'exercici professional autònom, per executar els expedients de llicències municipals (obertures d'activitats innòcues, rètols, guals, obres menors, medició de solars i terrenys, etc.) o per col·laboracions amb altres tècnics i expedir legalment la facturació.
Per Sortir a la llista envia'ns un coldelta@tinet.cat amb les teves dades


En compliment d'allò que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Col·legi Professional de Delineants Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes i Disseny de Tarragona., (d'ara endavant, 'Col·legi'), t'informa que les dades de caràcter personal que ens es proporcioneu, estan en fitxers, el responsable dels quals és 'Col·legi'. Podràs exercir el teu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, en els termes i en les condicions previstes a la LOPD, adreçant-te a la direcció de la Seu Social, C/. Apodaca nº 20 1er. de 43004-Tarragona. Per la teva comoditat, pots accedir i rectificar les teves dades mitjançant l'opció del e-mail adjunt: coldelta@tinet.cat.   Et demanem que comuniquis al 'Col·legi' qualsevol modificació de les teves dades de caràcter personal per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeixes que la informació i les dades personals recollides són exactes i verídiques.

ATENCIÓ !!
Degut a la implantació del Reglament Europeu 2016/679, en matèria de PROTECCIÓ DE DADES als col·legiats Professional, caldrà que doneu el vostre consentiment explícit, mitjançant el full de consentiment en format PDF, editable, per estar inscrits en aquesta pàgina WEB.

Nom

Població

Telèfon

e-mail

Pere Àngel Vegas Ortega Tarragona 649458574 p2@pvo.cat