ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL PER A COL·LEGIATS
 

El Col·legi de Delineants de Tarragona, conjuntament amb la resta de col·legis catalans i mitjançant el Consell de Col·legis de Catalunya, han subscrit una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

S'ha de recordar que aquesta assegurança no és obligatòria, però ÉS MOLT ACONSELLABLE pels professionals autònoms que no visen els seus treballs, i que és una despesa deduïble en l'exercici fiscal corresponent.

Pels que visen els seus treballs al Col·legi, ÉS OBLIGATORI LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE LA R.C.P.

Per més informació poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Col·legi.

Veure en detall condicions particulars Pòlissa PROFORMA en format