Conclusió  

     Descobrir el món que ens envolta, saber per què i com passen les coses és quelcom que ens enriqueix a nosaltres i als que tenim a la vora, i saber aprofitar els recursos que tenim per obtenir la informació que ens interessa és important per no perdre de vista els nostres objectius.

    Heu pogut veure que per començar en una recerca o per trobar la solució d'un problema cal saber què volem buscar i per què. Allò que sembla complicat normalment pot solucionar aconseguint una suma de petits reptes. Fent-nos preguntes com "per què", "quan", "qui", "com", i saber de què parlem, recuperar informació que ja teníem, organitzar els recursos, concretar la resposta... és vàlid per qualsevol problema de la vida quotidiana.

    Amb aquesta WebQuest, doncs, hem volgut apropar-vos la ciència perquè la vegessiu com alguna cosa molt més entenedora i accessible del que normalment sembla, i hem volgut fer-vos adonar que tot el que ens envolta es basa en coneixements científics que, si els aprenem i els compartim, ens enriqueixen culturalment a tots. Això us ajudarà també en un futur a encaminar nous dubtes o problemes que se us puguin presentar